Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Bizimlə əlaqə

Azərbaycan Respublikası Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti AZ 3600, Qəbələ şəhəri, Heydər Əliyev Prospekti 226 Faks: (+994 24) 205-19-55 : 205-09-49 Tel: (+994 24) 205-19-55 : 205-01-02 E-mail: mail1@qebele-ih.gov.az
Keçidlər