Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 24)205-01-02 : 205-19-55

İqtisadiyyat

                 

 

2022-ci il ərzində Qəbələ rayonunun sosial, iqtisadi inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri

 

Ümumi məhsul buraxılışı və xidmətlərin istehsalı. 2022-ci il ərzində fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fərdi sahibkarlar tərəfindən iqtisadiyyatın əsas sahələri (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri) üzrə məhsul buraxılışı və xidmətlərin göstərilməsi əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 16,3 faiz artaraq 391.924,7 min manat olmuşdur. İstehsal edilmiş məhsulun rayon əhalisinin hər nəfərinə düşən həcmi  3.555,3  manat  təşkil etmişdir.

Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2022-ci il ərzində, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 26,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətinin həcmi 4,8 faiz, ticarət xidmətinin həcmi 11,5 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətinin həcmi  isə  81,3  faiz, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 19,9 faiz, sənaye məhsulu istehsalı  isə 6,2  faiz  artmışdır.

Hesabat dövründə kənd təsərrüfatında 132,6 milyon manatlıq və ya ümumi məhsul buraxılışının  (33,8 faiz), ticarət sahəsində 82,7 milyon manatlıq (21,1 faiz), tikintidə 52,7 milyon manatlıq (13,4 faiz), sənayedə 115,3 milyon manatlıq (29,4 faiz), nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 6,9 milyon manatlıq (1,8 faiz), informasiya və rabitə xidmətlərində 1,5 milyon manatlıq (0,5 faiz) məhsul və xidmətlər istehsal edilmişdir.

Məhsul və xidmətlərin 76,6 faizi istehsal sahələrinin, 23,4 faizi isə xidmət sahələrinin payına düşmüşdür.

 

               2022-ci ildə Qəbələ rayonunun əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri

                                                                                                                                             (min manat)

 

2022-ci il        

(faktiki qiymətlərlə)

2021-ci il        

(faktiki qiymətlərlə)

2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə                      

  Ümumi məhsul buraxılışı və xidmətlərin istehsalı

391924,7

337029,6

116,3

  Məhsulların istehsalı

300605,4

257444,6

116,8

        o cümlədən:                                       Sənaye

115284,8

108513,3

106,2

 Kənd təsərrüfatı

132640,4

105000,2

126,3

 Tikinti

52680,2

43931,1

119,9

  Xidmətlərin istehsalı

91319,3

79585,0

114,7

     o cümlədən:                                                                    Ticarət

82770,0

74238,3

111,5

 Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

6982,7

3851,90

181,3

 İnformasiya və rabitə

1566,6

1494,8

104,8

 

  

 

 

2022-ci ildə

iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul buraxılışı  və məhsul

buraxılışının fiziki həcm indeksi.

 

 

                                                                                                                                             (min manat)

 

 

2022

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

2021

(faktiki qiymətlərlə), min manatla

Qiymət indeksi,

faizlə

2022-ci il 2021-ci ilinin qiymətlərilə,

min manatla

Fiziki həcm indeksi,  faizlə

 

Sənaye

115284,8

108513,3

86,0

134122,4

123,6

 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

132640,4

105000,2

117,1

113314,3

107,9

 

Tikinti

52680,2

43931,1

100,0

52680,2

119,9

 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

6982,7

3851,90

100,0

6982,7

181,3

 

İnformasiya və rabitə

1566,6

1494,8

100,0

1566,6

104,8

 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

82770,0

74238,3

114,5

72308,1

97,4

 

 

 

 

 

Yekun:

391924,7

337029,6

102,9

380974,3

113,0

 Kənd təsərrüfatı

2022-ci ildə kənd təsərrüfatı müəssisələri, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında 132640,4 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Bu da, 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 27640,2 min manat (26,3 faiz) çoxdur. İstehsal olunmuş məhsulun 69941,9  min manatı  heyvandarlıq məhsullarının,  62698,5 min manatı isə  bitkiçilik məhsullarının  payına düşmüşdür.

Bitkiçilik.

2022-ci ildə yazlıq bitkilərin əkin sahəsi  keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 764,1 hektar və ya 28,5 faiz azalaraq 1922,4 hektar olmuşdur. Hesabat dövründə rayonda əkilmiş yazlıq əkinlərin 114,8 hektarını (5,9 faizi) yem bitkiləri, 386,0 hektarını (20,0 faizi) tərəvəz, 456,0 hektarını (23,7 faizi) kartof, 351,5 hektarını (18,2 faizi) qarğıdalı, 255,2 hektarını (13,2 faizi)  dənlilər və dənli paxlalılar (ondan 217,9 hektarını  vələmir), 15,0 hektarını  (0,7 faizi)  tütün, 5,0 hektarını  (0,2 faizi)  bostan, 346,9 hektarını (18,1 faizi) birillik otlar təşkil edir.Təmiz herik şumunu da daxil etməklə cari ilin payızlıq əkinləri üçün 16250 hektar şum qaldırılmışdır.Bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə  5867 hektar  və ya 56,5  faiz çoxdur.

 

Rayonda 2022-ci ilin məhsulu üçün əkinlər əvvəlki illə müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə verilmişdir

hektarla

Göstəricilərin adı

 

 

   2022-ci ilin

2021-ci ilə nisbəti, faizlə

2022

2021

Yaz əkini əvvəlindən əkilmişdir cəmi:

1922,4

2686,5

71,5

       o cümlədən:

 

 

 

      Dənli və dənli paxlalılar  (qarğıdalısız)

255,2

779,0

32,7

               ondan vələmir

217,9

643,0

33,8

      Qarğıdalı  cəmi

351,5

510,5

68,8

          ondan dən üçün

201,2

232,0

86.7

     Keçən ilin payızlıq əkinini də daxil etməklə cari

     ilin kölgəliksiz çoxillik otlar əkini-cəmi

114,8

387,0

29,6

     Tütün

15,0

25,0

60,0

     Kartof

456,0

393,0

116,0

    Tərəvəz

378,0

386,0

97,9

     Bostan

5,0

2,0

250,0

    Birillik otlar

346,9

204,0

170,0

 

 

Göstəricilərin adı

2022-ci il

Əkin sahəsi, hek

Yığılmış sahə,  hek

Yığılmış sahə,  %-lə

Yığılmış məhsul, ton

Məhsuldarlıq ha/sen

Dənli bitkilər cəmi:

19921,1

19921,1

100,0

66348,0

33,3

o cümlədən:

 

 

 

 

 

  buğda

13367,4

13367,4

100,0

45815,0

34,3

  arpa

6134,6

6134,6

100,0

19509,0

31,8

  qarğıdalı

201,2

201,2

100,0

591,0

29,4

  sair dənli bitkilər

217,9

217,9

100,0

412,8

18,9

Paxlalı bitkilər

37,3

37,3

100,0

20,2

5,4

Meyvə

8716,9

-

-

16682,8

19,2

Giləmeyvələr

16,6

-

-

11,2

6,7

Kartof

456.0

456,0

100,0

12274,1

269.2

Tərəvəz

378,0

378,0

100,0

3187,8

84,3

Bostan

5,0

5,0

100,0

72,1

144,2

Üzüm

433,4

433,4

100,0

2483,9

57,3

Tütün

15,0

15,0

100,0

20,8

13,9

Yem bitkiləri

1035,0

1035,0

100,0

12755,9

123,2

n və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilmişdir,cəmi:

19527,0

 

 

 

 

buğda

13829,0

x

x

x

x

arpa

5698,0

x

x

x

x

        Qəbələ rayonunda 2022-ci ildə əsas növ kənd təsərrüfatı  məhsullarının  istehsalında  artıma nail olunmuşdur.Belə ki, 2022-ci ildə 65,3 min ton  və ya 2021-ci illə müqayisədə 0,2 faiz taxıl, 3187,8 ton (2,7 faiz az)  tərəvəz, 72,1 ton (2,5 dəfə çox)  bostan məhsulları, 16694 ton (17,0 faiz çox) meyvə və giləmeyvə, 12274,1 ton (4,9 dəfə çox) kartof, 2483,9 ton (14,2 faiz çox) üzüm  istehsal edilmişdir.2023-cü il üçün  13829  ha  2022-ci illə müqayisədə 3,4 faiz çox buğda, 5698 ha (7,1 faiz az) arpa səpilmişdir.

Heyvandarlıq. 2022-ci il  ərzində 6252,6 ton diri çəkidə ət, 40129,4 ton süd, 22975 min ədəd yumurta, 413,4  ton yun istehsal olunmuşdu.

 

Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

 

 

Göstəriçilər

 

2022-ci il

 

 

2021-ci il

 

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Ət (diri çəkidə, sentner) cəmi

62526

62572

99,5

         o cümlədən:

inək əti

29260

29305

98,9

camış əti

3525

3527

100,1

qoyun əti

20585

20590

100,0

keçi əti

160

163

100,6

donuz əti

125

124

101,6

quş əti

8871

8863

100,0

Süd (fiziki çəkidə, sen) cəmi

401294

408917

99,1

         o cümlədən:

inək südü

392150

399764

99,0

camış südü

5610

5616

100,0

qoyun südü

3534

3537

100,0

Yumurta (min ədəd)

22975

22971

100,0

Yun (fiziki çəkidə,sentner)

4134

4135

100,1

 

2023-cü ilin yanvar  ayının 1-i vəziyyətinə rayonun təsərrüfatlarında 39750 baş iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 20192 baş inək və camış, 133733 baş qoyun və keçi, 760 baş donuz, 311287  baş quşlar,13204  arı ailəsi  mövcud olmuşdur.

 

Mal-qaranın sayı

 

Göstəricilərin adı

01 yanvar

2023-cü il

01yanvar

2022-ci il

 

2022-ci ilin

2021-ci ilə nisbəti, faizlə

 

İribuynuzlu mal-qara (baş)

39750

43296

91,8

o cümlədən;

İnək və camışlar  (baş)

20192

21301

94,8

Qoyun və keçilər (baş)

133733

177046

75,5

Donuzlar(baş)

760

800

95,0

Quşlar  (baş)

311287

362525

85,8

Arı ailəsi  (ədədlə)

13204

12765

103,4

 

Rayonda mal-qara arasında süni mayalanma işinin təşkili və onun genişləndirilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. 01 yanvar 2023-ci il tarixinə 8937 baş heyvan süni yolla mayalanmış və süni yolla mayalanmış heyvanlardan 5382  baş bala alınmışdır.

    Sənaye

Sənaye əsasən Mədənçıxarma, emal, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,  bölüşdürülməsi və təchizatı və Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrini əhatə edir.

2022-ci ildə sənaye müəssisələri, fərdi sahibkarlar   və ev təsərrüfatları tərəfindən faktiki qiymətlərlə 115284,8 min manatlıq, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 6,2  faiz və ya 6771,5 min manat  çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.

İstehsal olunmuş  məhsulun 14301,0 min manatı və ya 12,4 faizi ixrac edilmişdir.                      

Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı (min manat)

 

 

İNFT üzrə sahənin kodu

Sahələrin adı

 

2022-ci il

(faktiki qiymətlərlə)

 

     2021-ci il

(faktiki qiymətlərlə)

əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə,

(faktiki qiymətlərlə),   

faizlə

 

Cəmi sənaye məhsulu

115284,8

108513,3

106,2

B

      o cümlədən:

   Mədənçıxarma sənayesi

6064,0

5653,0

107,3

C

 Emal sənayesi

93752,8

90142,6

104,0

D

 Elektrik enerjisi, qaz və buxar  

     istehsalı,  bölüşdürülməsi və

   təchizatı bölməsi

14173,7

11566,0

122,5

E

 Su təchizatı; tullantıların

  təmizlənməsi və emalı bölməsi                                                                        

1294,3

1151,7

112,4

 

Hesabat dövründə sənaye məhsullarının 12,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 81,3 faizi emal, 1,1 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 5,3 faizi isə mədənçıxarma  sektorlarında istehsal edilmişdir.

İstehsal olunmuş sənaye məhsulunun 15468,0 min manatı və ya 13,4 faizi dövlət, 99816,8  min manatı və ya 86,6 faizi isə qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

           2022-ci ildə sənaye müəssisələrində 1590 nəfər çalışmış, onların orta aylıq nominal əməkhaqqı 599,7 manat olmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı  əvvəlki ilə nisbətən 9,4  faiz artmışdır.

 Əsaslı tikinti

 2022-ci ildə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün əsas kapitala bütün maliyyə mənbələrindən 56918,5 min manat və ya əvvəlki il ilə müqayisədə 22,8 faiz çox vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 46413,3 min manatı və ya 81,5 faizi  dövlət, 10505,2 min manatı və ya 18,5 faizi  isə qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

 Tikintinin əsas göstəriciləri

  

Göstəricilərin adı

2022-ci il

 

2021-ci il

 

2022-ci ilin

2021-ci ilə nisbəti, faizlə

 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər-cəmi, min manat

56918,5

46362,7

122,8

ondan tikinti-quraşdırma işlərinə  yönəldilmiş vəsait, min manat

52680,2

43931,1

119,9

İstifadəyə  verilmiş  yaşayış  evlərinin ümumi sahəsi, kv.metr

5870,0

4029,2

145,6

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

788,8

623,1

126,6

 

          2022-ci il ərzində əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 52680,2 min manatını və ya 92.6 faizini tikinti-quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərinin 44326,2 min manatı və ya 84,1 faizi dövlət, 8354,0 min manatı və ya 15,9 faizi isə qeyri-dövlət mülkiyyətinin payına düşmüşdür.

Hesabat dövründə rayonda 11032,5 min manat dəyərində əsas fondlar və ümumi sahəsi 5870 kvadrat metr olan yeni yaşayış evləri istifadəyə verilmişdir. İstidadəyə verilmiş əsas fondların 4871,3 min manatı və ya 44,1 faizi dövlət, 6161,2 min manatı və ya 55,9 faizi qeyri dövlət mülkiyyətin payına düşmüşdür. İlin əvvəlindən rayonda ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən 55 fərdi yaşayış evi inşa olunmuşdur. Həmin evlərin yasayış sahəsi 5870 kvadrat metr təşkil etməklə, dəyəri 3415,0  min manat olmuşdur. İstismara verilmiş yaşayış evlərinin 30-u şəhər, 25-i isə kənd yaşayış məntəqələrindədir. Kənd yaşayış məntəqələrində istismara verilmiş yaşayış evlərinin ümumi  sahəsi  2450 kvadrat metr, dəyəri isə 1050,0 min manat olmuşdur.

 

    İstismara verilmiş yaşayış evləri və qeyri-yaşayış tikililəri

 

Sıra

sayı

Göstəricilərin adı

Ölçü

vahidi

Hesabat dövründə istifadəyə verilmişdir  cəmi

ondan kənd yerlərində

1

Yaşayış evlərinin və qeyri- yaşayış tikililərin sayı - cəmi

ədəd

55

25

2

ondan yaşayış evlərinin sayı

ədəd

55

25

3

Yaşayış evlərinin ümumi sahəsi

kv. metr

5870

2450

4

ondan yaşayış sahəsi

kv. metr

3560

1475

5

İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış tikililərinin dəyəri (hesabat ilinin faktiki qiymətilə)-cəmi

min

 manat

3415,0

1050,0

6

ondan istifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin dəyəri

min manat

3415,0

1050,0

 

2022-ci ildə tikinti fəaliyyət növü üzrə çalışan  işçilərin orta sayı 280 nəfər, orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 487,8 manat müəyyən olunmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 12,5 faiz artmışdır.

Turizm

Qəbələ rayonu ərazisində dekabr ayında 18 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisədən 16-ü fəaliyyət göstərib. Rayon ərazisində mövcud olan 18 otel və mehmanxana tipli müəssisələrin  birdəfəlik tutumu 2496 nömrə olduğu halda, fəaliyyət göstərən 16 otel və mehmanxana tipli müəssisələrdən dekabr ayında 892 nömrədən  istifadə edilmişdir. 2022-ci il ərzində otel və mehmanxanalarda 24854 çarpayı- yerdən  istifadə olunub. Bir gün qalmaq üçün orta qiymət 78,7 manat təşkil edib. Turistlərin qalma müddəti 1-2 gün olub.

Cari ilin yanvar-dekabr aylarında Qəbələ rayonundakı otel və mehmanxana tipli müəssisələrə 98728 nəfər yerləşdirilmişdir. Onların 47414 nəfəri və ya 48,0 faizi Azərbaycan,51314 nəfəri və ya 52,0 faizi xarici ölkə vətəndaşları qeydə alınıb.

Ümumiyyətlə, Qəbələnin otel və mehmanxana tipli müəssisələrinə yerləşdirilən yerli və əcnəbi turistlərin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü illə müqayisədə 15194 nəfər və ya 18,2 faiz artmışdır. 2022-ci il ərzində yerli turistlərin sayı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23209 nəfər və ya 32,9 faiz azalmış, əcnəbi turistlərin sayında isə 38403 nəfər və ya 4,0 dəfə artım qeydə alınıb.

2022-ci il ərzində Qəbələyə gələn əcnəbi turistlər arasında Səudiyyə Ərəbistan vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ötən müddətdə bu ölkənin 22242 vətəndaşı Qəbələdə olub. Ümumiyyətlə, il ərzində Qəbələyə Birləşmiş Ərəb Əmirlikdən   8656, Küveytdən 2521, Hindistandan 4148, Omandən 1772, Pakistandan 1196, Israildan 1199, Rusiyadan 1058, Qətərdən 718, Türkiyədən 467, Qazaxıstandan 366, Bəhreyndən 236, Irandan 179, ABŞ-dan 167, İraqdan 136, Böyük Britaniyadan  isə 117 nəfər turist gəlib. Qəbələyə gələn əcnəbi  turistlərin 6136 nəfəri isə digər ölkələrin vətəndaşları olub.     

2022-ci ilin on iki ayında turizm obyektlərində işçilərin orta sayı 847 olmuşdur. Onlardan 187 nəfərini qadınlar, 46 nəfərini  turizm və otelçilik üzrə təhsil alan mütəxəssislər, 16 nəfərini isə əcnəbi işçilər təşkil edib.   

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi və ödənişli xidmətlər

2022-ci  il  ərzində istehlak bazarında  əhaliyə 50482,4 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmi 276973,1 min manat olmuş və  keçən il ilə müqayisədə 17,6 faiz və ya 41476,3 min manat artmışdır.

İctimai iaşə də daxil olmaqla pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmi aşağıdakı  göstəricilərlə xarakterizə olunur.

m i n  m a n a t l a

Istehlak bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2022-ci il

 

 

2021-ci il

 

Fərq +.-

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi,  min manatla  (iaşə daxil  olmaqla)

276973,1

235496,8

+41476,3

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi,  min manatla

258656,5

225648,2

+33008,3

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin əvvəlki ilə nisbətən  fiziki həcm indeksi,  faizlə

100,1

104,1

-4,0

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin adambaşına düşən həcmi, manatla

2512,5

2152,8

+359,7

İaşənin dövriyyəsi, min manatla

18316,6

9848,6

+8288,0

İaşə  dövriyyəsinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcmin  indeksi, faizlə 

157,3

120,3

+37,0

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi, min manatla

50482,4

43780,0

+6702,4

Ödənişli  xidmətin adam başına düşən həcmi, manatla

457,9

400,2

+57,7

Məhsul bazarı

2022-ci il ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilə  nisbətən faktiki  qiymətlərlə   14,6  faiz artaraq 258656,5 min manat olmuşdur.                                                            

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2022-ci il 

min manatla

2022-ci il

2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

258656,5

114,6

           o cümlədən:

     müəssisələr üzrə

89564,2

110,2

     fərdi sahibkarlar üzrə

135259,3

103,4

     bazar və yarmarkalar üzrə

33833,0

247,9

 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu

 

 

2022-ci il

min manatla

 

Ümumi yekunda xüsusi çəkisi, faizlə

2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

 

258656,5

 

 

100,0

 

 

114,6

         o cümlədən:

   ərzaq məhsulları, ickilər və

   tütün məmulatları

 

116593,5

 

 

 

45,1

 

90,9

   qeyri-ərzaq məhsulları

 

142063,0

 

54,9

 

145,8

 

Bir istehlakçı pərakəndə ticarət şəbəkəsindən orta hesabla il ərzində 1057,7   manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 1289,0 manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları almışdır.

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2022-ci il ərzində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 15,3 faiz  artaraq 50482,4 min manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 39683,4  min manatlıq xidmət  göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin  78,6  faizini təşkil  etmişdir.

 

 Ödənişli xidmətlərin göstərilməsi

 

 

 

2022-ci il

min manatla

 

 

2022-ci il

2021-ci ilə nisbətən,

faizlə

Ödənişli xidmətlərin

ümumi dəyəri – cəmi

50482,4

115,3

     dövlət

15425,6

149,2

    qeyri- dövlət

35056,8

104,8

ondan

       fiziki şəxslər

10799,0

117,5

 İctimai iaşə xidmətləri

2022-ci il ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi 2021-ci ilin müvafiq  dövrü ilə müqayisədə  86,0 faiz artaraq 18316,6  min manat olmuşdur.

İctimai iaşə dövriyyəsi

 

 

2022-ci il

 

          min manatla

 

 

 

2022-cu il

2021-ci ilə

nisbətən, faizlə

Cəmi

18316,6

186,0

o cümlədən:

 

 

 

qeyri-dövlət

11804,6

172,6

         fiziki şəxslər

6512,0

216,3

Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 64,4 faizi  hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 35,6  faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 72,6 faiz artaraq  11804,6 min manat olmuşdur.

 Demoqrafik vəziyyət   

2022-ci il ərzində  ilkin məlumatlara görə rayonun  əhalisinin sayı 845 nəfər və ya 1,0 faiz artaraq 110236 nəfər təşkil etmiş və əhalinin sıxlığı bir kvadrat kilometrə 70,1 nəfər olmuşdur.

Rayonda 683 məcburi köçkün ailəsi və bu ailələrdə 2348 nəfər məcburi köçkün vardır. Rayonda 1 şəhər, 3 qəsəbə, 60 kənd ərazi nümayəndəliyi və 29 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.

2022-ci il ərzində və 2021-ci il ilə müqayisədə əsas demoqrafik göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur.

 

Göstəricilər

Ümumi artım

Nəfərlə

Əhalinin  hər min nəfərinə düşən

2022-ci  il ərzində

2021-ci il ərzində 

2022-ci il ərzində

2021-ci il ərzində

Ümumi artım

845

704

7,7

6,4

Təbii artım

823

711

7,5

6,5

Doğulanlar

1433

1386

13,0

12,7

Ölənlər

610

675

5,5

6,2

O cümlədən 1-yaşa qədər ölən uşaqlar

17

13

11,9

9,4

Miqrasiya saldosu

22

-7

0,2

-0,07

Nikahlar

718

768

6,5

7,0

Boşananlar

100

117

1,0

1,1

           

2022-ci il ərzində Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsi tərəfindən   rayonda 1433 doğum, 610 ölüm, 718 nikah  və 100 boşanma halları qeydə  alınmışdır.  2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə əhalinin  hər  1000 nəfərinə doğum səviyyəsi 12,7 dan  13,0-a, qədər artmış,  ölənlər 6,2 dan 5,5-ə qədər azalmış, nikahlar  7,0-dən 6,5-yə qədər  və boşanma 1,1-dən1,0-a qədər azalmışdır.

 Bələdiyyələrin fəaliyyəti

Fəaliyyət göstərən  29 bələdiyyə tərəfindən 2022-ci il ərzində 948,6  min manat, əvvəlki ilə  nisbətən 208,1 min manat və ya 28,1 faiz çox vəsait toplanmışdır. Əvvəlki ilə  nisbətən bələdiyyələr tərəfindən fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 18,3 faiz, fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 6,7 faiz, bələdiyyə əmlakının və torpağının özəlləşdirilməsindən gəlirlər 78,0 faiz, bələdiyyə əmlakının və torpağının icarəyə verilməsindən gəlirlər 30,9 faiz, sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə ödəmələr 21,0 faiz artmışdır.

Bələdiyyələr üzrə büdcə xərclərinin ümumi həcminin 46,1 faizi yerli özünü idarəetmə orqanlarının saxlanmasına, 4,8 faizi sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə, 10,9 faizi mənzil-kommunal təsərrüfat xərclərinə, 32,7 faizi nəqliyyat və rabitə xərclərinə, 5,5 faizi isə digər xərclərə sərf olmuşdur.

 

 

min manat

 

Göstəricilərin adı

Hesabat rübü ərzində daxil olmuşdur

İlin əvvəlindən

Daxil olmuşdur

Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə

Büdcə gəlirlərinin yekununda xüsusi çəkisi,%

Yerli büdcənin gəlirləri - cəmi

197.8

948.6

128.1

100.0

   o cümlədən:
   Vergilərdən daxilolmalar

53.2

185.3

87.9

19.5

   o cümlədən:
   - fiziki şəxslərin torpaq vergisi

41.5

137.7

118.3

14.5

   - fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

11.7

47.6

106.7

5.0

   - bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi

-

-

-

-

  Vergi olmayan daxilolmalar

144.6

763.3

149.8

80.5

   o cümlədən:
   - daşınmaz əmlak üzərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə bağlı ödənişlər

-

-

-

-

   - bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödənişlər

2.9

12.1

144.0

1.3

   - sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə ödənişlər

24.6

158.7

121.0

16.7

   - avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər

-

-

-

-

   - bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən gəlirlər

114.3

505.2

164.7

53.3

   o cümlədən: - bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən

83.1

392.0

178.0

41.3

   - bələdiyyə əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsindən

31.2

113.2

130.9

11.9

   - fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları

-

1.5

-

0.2

   o cümlədən: - fiziki şəxslərin maliyyə yardımları

-

1.5

-

0.2

   - hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları

-

-

-

-

   - beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları və qrantları

-

-

-

-

   - Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyalar

0.1

65.8

103.9

6.9

   - digər vergi olmayan daxilolmalar

2.7

19.9

-

2.1 

min manat

 

Göstəricilərin adı

Hesabat rübü ərzində xərclənmişdir

İlin əvvəlindən

Xərclənmişdir

Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə

Büdcə xərclərinin yekununda xüsusi çəkisi,%

  Yerli büdcənin xərcləri - cəmi

256.3

908.9

128.0

100.0

   o cümlədən: - yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanının fəaliyyəti

73.0

419.6

113.9

46.2

   - təhsil

0.3

0.7

63.6

0.1

   - səhiyyə

-

-

-

-

   - sosial müdafiə və sosial təminat

14.0

43.9

108.9

4.8

   o cümlədən:    - sosial müdafiə

3.3

15.1

444.1

1.7

   - sosial təminat

10.7

28.8

78.0

3.2

   - mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

0.4

0.7

116.7

0.1

   ondan: - bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

-

-

-

-

   - mənzil və kommunal təsərrüfatı

32.5

99.2

144.6

10.9

   ondan: - mənzil

-

-

-

-

   - kommunal təsərrüfatı

31.5

88.6

129.2

9.7

   - su təsərrüfatı

-

3.2

-

0.4

   - kənd təsərrüfatı

-

-

-

-

   - ətraf mühitin mühafizəsi

-

0.2

-

-

   - iqtisadi fəaliyyət

129.3

298.4

-

32.8

   o cümlədən: - nəqliyyat və rabitə

129.3

297.8

138.1

32.8

   ondan: - avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı

129.1

297.6

138.0

32.7

   - iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

-

-

-

-

   ondan: - turizm

-

-

-

-

   - tikinti və şəhərsalma

-

-

-

-

   - yanacaq və enerji kompleksi

-

-

-

-

   - digər iqtisadi fəaliyyət

-

0.5

-

0.1

   - digər xərclər

6.8

46.2

294.3

5.1

  Yerli büdcənin kəsiri (-)/profisiti

-58.4

39.7

-

-

 

Qiymət

 

Ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri

 

Ərzaq məhsulları üzrə un və çörək məmulatları, ət və ət məhsulları, balıq və balıq məhsulları, yağ və süd məhsulları, yumurta, meyvələr, tərəvəzlər, şəkər, şokolad və konfetlər,sərinləşdirici içkilər, meyvə şirələri və spirtli içkilərin qiyməti artmışdır. Ən çox qiymət artımı yağ və süd məhsulları,yumurta,şəkər,şokolad və konfetlər üzrə olmuşdur.

 

Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

2022-ci ilin 2021-ci ilə

  nisbəti, faizlə

 

Un və çörək məmulatları

100,7

Ət və ət məhsulları

101,6

Balıq və balıq məhsulları

100,9

Yağ və süd məhsulları

105,9

Yumurta

106,5

Meyvələr

102,2

Tərəvəzlər

103,5

Şəkər, bal, şokalad və konfetlər

105,8

Kofe, çay, kakao

100,0

Mineral sular, meyvə şirələri və sərinləşdirici içkilər

101,2

Spirtli içkilər

101,7

Tütün məmulatları

100,0

                    

Qeyri-ərzaq məhsulları üzrə geyim, mebel və ev əşyaları, məişət cihazları,minik avtomobilləri üçün ehtiyyat hissələri,zərgərlik məmulatları, şəxsi gigiyena əşyaları, şüşə məmulatları, yemək qabları və tikinti materiallarının qiyməti artmışdır. Ən çox qiymət artımı tikinti materialları, zərgərlik məmulatları,mebel və ev əşyaları üzrə olmuşdur. Digər qeyri-ərzaq məhsulları üzrə qiymət dəyişikliyi olmamışdır.

 

Qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri

 

Qeyri-ərzaq məhsulları

2022 -ci ilin 2021 -ci ilə  nisbəti, faizlə

Geyim

101,2

Ayaqqabı

100,0

Parçalar

100,0

Mebel və ev əşyaları

105,9

Məişət cihazları

103,5

Tibbi təyinatlı məhsullar

100,0

Minik avtomobilləri üçün ehtiyyat hissələri

102,7

Zərgərlik məmulatları

105,5

Şəxsi gigiyena əşyaları

103,4

Dəftərxana ləvazimatı

100,0

Qəzet və dövri nəşrlər

100,0

Şüşə məmulatları, yemək qabları

101,5

Tikinti materialları

107,9

 

Əhalinin sosial təminatı və məşğulluğu

 

2022-ci il ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Qəbələ rayon Şöbəsi tərəfindən     10000 pensiya işi üzrə 3024,4 min manat pensiya ödənilmişdir. 

2021-cu il  üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon şöbəsində qeydiyyatda olmuş 10000 nəfər pensiyaçıdan 1141 nəfəri işləyən, 8859 nəfəri isə işləməyən pensiyaçı olmuşdur. Pensiyaçıların  6695 nəfəri yaşa görə, 2478 nəfəri əlilliyə görə, 827 ailə isə ailə başçısının itirilməsinə görə pensiya alan  şəxslərdir. Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği  302,44 manat təşkil etmişdir.

Nəqliyyat, informasiya və rabitə

Nəqliyyat. 2022-ci il ərzində avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması əvvəlki ilə nisbətən 12,5 faiz artaraq 1005 min ton, sərnişin daşınması  26,4 faiz artaraq  6876 min  sərnişin olmuşdur.

2022-ci il ərzində nəqliyyat və anbar təsərrüfatı üzrə cəmi məhsul buraxılışı 6982,7 min manat olmuşdur ki, bunun da 5192,2 min manatı və ya 74,4 faizi fiziki şəxslərin payına düşür.

Hesabat dövründə fiziki şəxslər tərəfindən nəqliyyat sektorunda 5192,2 min manat həcmində iş və xidmətlər göstərilmişdir. Bu göstərici 2021-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən 30,9 faiz və ya 1224,2 min manat artmışdır. Həmin iş və xidmətlərin 1564,9 min manatı və ya 30,1 faizi yük daşınmasının, 3627,3  min manatı və ya 69,9 faizi isə sərnişin daşınmasının payına düşmüşdür.     

 

Nəqliyyat sektorunun əsas göstəriciləri

 

 

Göstəricilərin adı

 

2022-ci il

 

 

2021-ci il

 

 

2021-ci ilə

nisbətən, faizlə

Avtomobil  nəqliyyatı  ilə  yük  daşınması,

min ton

1005

893

112,5

Avtomobil nəqliyyatı  ilə sərnişin daşınması, min sərnişin

6876

5438

126,4

Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışı (fiziki şəxslər üzrə - cəmi), min manat

5192,2

3968,0

130,9

Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışı (fiziki şəxslər üzrə - yük daşınmasından), min  manat

1564,9

1158,3

135,1

Nəqliyyat   sektorunda    məhsul    buraxılışı

(fiziki şəxslər üzrə - sərnişin daşınmasından),

min manat

3627,3

2809,7

129,1

 

İnformasiya və rabitə. Rayonda fəaliyyət göstərən rabitə müəssisələri tərəfindən 2022-ci ildə əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara faktiki qiymətlərlə 1566,6 min manatlıq və ya əvvəlki il ilə müqayisədə 4,8 faiz və ya 71,8 min manat çox rabitə xidməti göstərilmişdir.

 Hesabat dövründə rayon  əhalisinə göstərilmiş poçt xidmətlərinin həcmi  isə əvvəlki il ilə müqayisədə  44,6 faiz və ya 134,6 min manat artaraq 436,2 min manat olmuşdur.

 Poçt və rabitə xidmətlərinin əsas göstəriciləri

 

Göstəricilərin adı

2022-ci il

2021-cu il

2022-ci ilin

2021-ci ilə nisbəti, %-lə

 

Poçt xidmətlərinin həcmi, min manat

436,2

301,6

144,6

Rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir, faktiki qiymətlərlə, min manat

1566,6

1494,8

104,8

o cümlədən :   

 

 

 

Əhaliyə göstərilmiş rabitə xidmətlərinin həcmi, min manat

1376,1

1281,1

107,4

 

Hesabat dövründə rayonda informasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirin 1050 min manatı internet xidmətlərindən, 483,6 min manatı şəhər-kənd telefon rabitəsi üzrə xidmətlərdən, 33 min manatı şəhərlərarası və beynəlxalq telefon rabitəsi üzrə xidmətlərdən daxil olmuşdur.

2022-ci il ərzində informasiya və rabitə fəaliyyət növü üzrə çalışan işçilərin  orta sayı 31 nəfər, orta  aylıq nominal  əməkhaqqı  isə  448.1 manat  müəyyən olunmuşdur. İşçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 23,8  faiz artmışdır.

Əhalinin məşğulluğu və yeni iş yerlərinin açılması

2022-ci il üçün tərtib edilmiş Ərazi Məşğulluq Proqramının müddəalarına                          əsaslanaraq  rayon ərazisində fəaliyyət göstərən sənaye və kənd təsərrüfatı istiqamətli idarə, müəssisə, təşkilat və təsərrüfatlarla sıx əlaqə saxlanılmışdır. Bunun üçün ilk növbədə vakant vəzifələrin və boş iş yerlərinin müəyyənləşdirilməsi mərkəzin iş posesinin əsas xəttini təşkil etmişdir. Nəticədə, 2022-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində rayonda fəaliyyət göstərən idarə, təşkilat və müəssisələrdən daxil olan boş iş yerləri haqqında məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin (MEİS) “Məşğulluq” altsistemində öz əksini tapmışdır.

Əhalinin  məşğulluğunu təmin etmək sahəsindəki işlərin səmərəliyini artırmaq  məqsədi ilə geniş tədbirlər planı tərtib edilmiş və burada aktual məsələlərin əhatə edilməsinə diqqət yetirilmişdir.              

2020-ci il  tarixdən 01 yanvar 2023-cü ilə tarixədək olan  dövr ərzində rayonda 2162 yeni iş yeri yaradılmışdı. Yeni yaradılmış  iş yerlərinin 2162-i də  daimidir. Daimi iş yerlərindən 129-u yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda, 2033-ü mövcud müəssisə və təşkilatlarda yaradılmışdır.

 

01 yanvar 2020-cı ildən 01 yanvar 2023-cü ilədək olan dövrdə rayonda yeni açılmış iş yerləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdi.

 

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

Açılmış iş yerlərinin  sayı cəmi

557

647

958

Ondan daimi iş yerləri

557

647

958

Yeni yaradılmış  müəssisə və təşkilatlarda

0

128

1

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda

557

519

957

Fəaliyyəti bərpa olunmuş müəssisə və təşkilatlarda

0

0

0

 Ümumiyyətlə, 2022-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində rayonda 958 yeni iş yeri açılmışdır ki, onların 958-i  də  daimidir.

 

                        

 

 

 

 

 

                      

 

                     

 

Keçidlər